Funkci předsedy SVJ
nechte na nás

Hledáte někoho s potřebnými znalostmi a pečlivostí, kdo převezme zodpovědnost a závazky z výkonu funkce ve statutárním orgánu SVJ?

Funkci předsedy SVJ nechte na nás

Jak to funguje

Problémy mají jednoduchá řešení.
A starosti... ty necháte na nás.

01
Poptávka

Vyplňte rychlý dotaz nebo nás kontaktujte napřímo na telefonní lince.

02
Nabídka

Na základě informací, které nám sdělíte, vypracujeme nabídku služeb pro výkon funkce pověřeného předsedy ve Vašem domě.

03
Realizace

Převezmeme za Vás veškerou odpovědnost a zahájíme spolupráci, která Vás dovede ke spokojenému bydlení ve Vašich domovech.

Co pro Vás
děláme navíc?

Nabízíme plnění zákonem stanovených povinností, zajištění veškerého servisu souvisejícího s péčí o vaši nemovitost, řízení správce, individuální přístup, flexibilitu, optimalizaci a kontrolu souvisejících procesů, pravidelné informační výstupy pro všechny vlastníky jednotek.

Pojistka na 200 milionů korun
 • Máte strach z předání odpovědnosti za správu Vašeho bytu na někoho jiného? U nás nemusíte, nejsme garážovka. Činnost naší společnosti je pojištěna na 200.000.000,- Kč.
Garantovaná odbornost
Právní podpora
Technický servis
Zastupitelnost

Zbavíme Vás těchto starostí...

Právní
odpovědnost

 • Přebíráme plné zastoupení v právní odpovědnosti za vedení společenství.
 • Vedeme administrativní agendu statutárního zástupce a evidenci veškerých smluv.
 • Řídíme chod společenství vlastníků v souladu se stanovami SVJ a platnou legislativou.
 • Zajišťujeme uplatňování pohledávek společenství, vymáhání plnění povinností uložených členům společenství jednotek a zajišťujeme úhrady dluhů vlastníků jednotek.

Komunikace s úřady,
členy SVJ a vlastníky

 • Pravidelně komunikujeme se správcem nemovitosti, členy SVJ a řešení jejich podnětů a připomínek.
 • Přebíráme jednání jménem společenství vůči státním orgánům, institucím a dodavatelům.
 • Zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a povinností vůči třetím osobám.
 • S veškerou odpovědností rozhodujeme o správě nemovitosti v oblastech, které jsou mimo pravomoc shromáždění SVJ, řídíme správce a pravidelně kontrolujeme jeho činnost.
 • Svoláváme a řídíme schůze hromáždění vlastníků, podáváme jim informace o své činnosti a plníme úkoly plynoucí z usnesení Shromáždění.
 • V rámci pravidelných kontrol domu a jednání s vlastníky zajišťujeme evidenci požadavků a návrhy řešení.

Hospodaření a kontrola
finančních toků

 • Přebíráme ekonomickou odpovědnost za hospodaření společenství, správné vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky.
 • Navrhujeme rozpočty, plány oprav a investic na příslušné kalendářní období.
 • Navrhujeme úpravy výše záloh na služby a způsob rozúčtování.
 • Zajišťujeme kontrolu výdajů spojených se správou, údržbou a opravami společných částí domu a kontrolujeme plnění a termíny dané shromážděním.
 • Dohlížíme na plnění závazků SVJ ze smluv vůči třetím stranám a autoritám státu.
 • Vyřizujeme úvěry a uzavíráme smlouvy včetně potřebných podkladů, zajišťujeme zveřejnění odsouhlasených ročních závěrek.

GDPR

 • Převezmeme odpovědnost za správu osobních údajů jednotlivých vlastníků a dodržování platné legislativy dle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Organizace
shromáždění

 • Organizačně zajistíme shromáždění vlastníků minimálně 1x ročně.
 • Připravíme a rozešleme pozvánky, provádíme zápisy a usnesení ze shromáždění.
 • Pravidelně informujeme vlastníky bytových jednotek o plnění úkolů stanovených shromážděním a řešení věcí týkající se správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.

Něco málo o nás

Společnost ProfiPředseda, s.r.o. vznikla v roce 1994 postupným vývojem a nabízí více než 20-ti letou zkušenost. Zabývá se poskytováním služeb v oblasti správy nemovitostí, které zajišťuje tým odborně vzdělaných pracovníků.

Poté co umožnil zákon č. 89/2012 Sb. převzít plnou právní odpovědnost za společenství vlastníků jednotek třetí osobou, specializujeme se na výkon funkce pověřeného předsedy společenství vlastníků jednotek. Nové klienty získáváme na základě kladných referencí našich spokojených zákazníků a neustálého rozšiřování portfolia služeb.

Nabízíme plnění zákonem stanovených povinností, zajištění veškerého servisu souvisejícího s péčí o vaši nemovitost, řízení správce, individuální přístup, flexibilitu, optimalizaci, kontrolu souvisejících procesů a pravidelné informační výstupy pro všechny vlastníky jednotek.

Společnost ProfiPředseda, s.r.o. je součástí holdingové společnosti Home Service Financial Group, a.s., která vznikla za účelem provádění komplexní správy nemovitostí. Společnost HSFG, a.s. má ve svém portfoliu společnosti zabývající se správou nemovitostí, vedením účetnictví a technickým zajištěním SVJ, družstev a soukromých domů v hlavních regionech České republiky, kde spravuje více než 40 tisíc jednotek.

ROZBALIT VÍCE
Něco málo o nás

Co vás nejčastěji zajímá?

Kde nás všude
najdete?

A nejen tam, máme dosah 50 km v okolí měst

Rádi se Vám ozveme

Stiknutím tlačítka “POPTAT SLUŽBY” souhlasíte se zpracováním údajů
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení